• sl7
  • sl5
  • sl6
  • sl3
  • sl8

Jaunumi

 21618494 1552426091484173 1071952959 o  Viens no projekta "LIFE CoHaBit" mērķiem ir izglītot sabiedrību par dabas parkā sastopamajiem biotopiem, to vērtību un aizsardzības nepieciešamību. Tāpēc sadarbībā ar  biedrību  "Dabas draugi" un citiem brīvprātīgajiem tika organizēta izzinoša ekskursija un radošās darbnīcas skolēniem dabas parkā "Piejūra".


  Carnikavas novada pārstāvji bija izveidojuši "LIFE CoHaBit" darbnīcu, kur ar dažādu aktivitāšu un rotaļu palīdzību interaktīvā veidā tika iepazīstināti ar dabas parka vērtībām,    nepieciešamību saudzēt parku un tajā esošos vērtīgos biotopus. 

 

Saulrastos ECOsystem talka

 Pateicoties 20 aktīviem talciniekiem Saulkrastos veikti kāpu stiprināšanas darbi Eiropas Savienības kampaņas EU GREEN WEEK ietvaros.

 Laiku no 29. maija līdz 2. jūnijam Eiropas Komisija pasludinājusi par Zaļo nedēļu. Zaļās nedēļas ietvaros Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “LIFE  Ekosistēmu pakalpojumi” pārstāvji kopīgi ar Pasaules Dabas Fondu Saulkrastu kāpās rīkoja talku “zaļo risinājumu” demonstrēšanai un pielietošanai  praksē.

 Saulkrastos kāpas ir pakļautas gan viļņu un vēja iedarbībai, gan lielai atpūtnieku slodzei. Saulainās vasaras dienās te ierodas aptuveni 2000-3000  atpūtnieku dienā. Kāpas tiek stipri nostaigātas un pašas nespēj kvalitatīvi atjaunoties. Tāpēc talkas laikā veikta kāpu graudzāļu stādījumu un kārklu  pinumu veidošana, lai veicinātu piekrastes kāpu atjaunošanos. Ar augiem klātu kāpu barjera pasargā krastu no izskalošanas vētru laikā, savukārt,  pinumi aiztur smiltis un virza apmeklētāju plūsmas tā, lai kāpas varētu sekmīgi atjaunoties.

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
LVAFA
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2017 Dabas parks "Piejūra"