• sl3
  • sl8
  • sl6
  • sl5
  • sl7

Komunikācijas stratēģija

Komunikācijas stratēģija

gmelina alise J110505 KRA alise      Komunikācijas stratēģija ir projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra””, projekta Nr. LIFE15 NAT/LV/000900  ( “Coastal Habitant Conservation in Nature     Park “Piejūra””) komunikācijas īstenošanas pamatdokuments.

 Komunikācijas stratēģija nosaka komunikācijas galvenos mērķus un aktivitātes projekta ieviešanas laikā no 2016.-2020. gadam. Tā sniedz informāciju par projektā  izmantotajiem  komunikācijas rīkiem, kanāliem, dabas izglītības aktivitātēm u.c.

Projekta aktivitātes ikdienā tiek ieviestas, ievērojot LIFE programmas komunikācijas prasības.

Komunikācijas stratēģija sastāv no vairākām daļām. Stratēgija pieejama ŠEIT

 

 

 

 

 

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
LVAFA
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2017 Dabas parks "Piejūra"