• sl4
  • sl6
  • sl8
  • sl2
  • sl3

Jaunumi

DAP 4296

2019. gada 27. decembrī, Carnikavā notika pēdējā uzraudzības grupas sanāksme, kur tika apspriests jaunais dabas aizsardzības plāns dabas parkam “Piejūra”, kas top projekta LIFE “CoHaBit” ietvaros. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta, Valsts vides dienesta, Valsts mežu dienesta, AS “Latvijas valsts meži”, Lauku atbalsta dienesta, Rīgas brīvostas, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra, biedrības “Latvijas ezeri”, Carnikavas novada pašvaldības, zemes īpašnieki, kā arī dabas aizsardzības plāna izstrādātāji Latvijas Dabas fonda.

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2020 Nature Park "Piejūra"