• sl6
  • sl4
  • sl8
  • sl2
  • sl3

Jaunumi

Noritējusi projekta konsultatīvās darba grupas sanāksme

 Relizei 6.02.2018Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā noritējusi LIFE CoHaBit projekta Konsultatīvās darba grupas sanāksme, kurā projekta partneri un iesaistītās puses, tai skaitā SIA “Rīgas meži” un A/S Latvijas valsts meži diskutē par plānotajiem Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu – mežaino un pelēko kāpu aizsardzības pasākumiem projekta ietvaros dabas parkā “Piejūra”. Notiek pieredzes apmaiņa par biotopu un to sugu dzīvotņu uzlabošanas pasākumiem un nepieciešamajām darbībām to aizsardzībai.

Sanāksmē galvenais uzsvars tiek veltīts Mežu pārstāvju pieredzei un atziņām par sabiedrības informēšanas kampaņām saistībā ar mežu kopšanu. Arī Dabas aizsardzības pārvalde informē par apmeklētāju skaitīšanas pieredzi dabas objektos.

Carnikavas novada pašvaldība kopā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, Biedrību „Baltijas krasti” un Dabas aizsardzības pārvaldi īsteno LIFE programmas projekta „LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”.” īstenošanu.

Projekta mērķis ir mazināt antropogēno slodžu ietekmi, atjaunot vērtīgos piekrastes biotopus un veicināt ilgtspējīgu apsaimniekošanu dabas parkā „Piejūra”.

Uz šo brīdi ir paveiktas jau 3 labas lietas:

  1. Ir veikts dabas parka “Piejūra” esošā stāvokļa izvērtējums un noteikti pasākumu kopumi Eiropas Savienības nozīmes piekrastes biotopu un sugu aizsardzībai un saglabāšanai, kā arī antropogēnās slodzes mazināšanai. Šobrīd sadarbojoties projekta komandai ar vietējiem interesentiem Vakarbuļļos ir atjaunots īpaši aizsargājamas piejūras zālāja biotops un līdz ar to uzlaboti augšanas apstākļi Eiropā un Latvijā retām un īpaši aizsargājamām augu sugām: zemeņu āboliņš Trifolim fragiferum, jūrmalas armērijai Armeria maritima, purva zirdzene Angelica palustris.
  2. Antropogēnās slodzes radīto seku mazināšanai drīzumā tiks izstrādāti būvprojekti parka labiekārtojumam paredzot taku, automašīnu stāvvietu, atpūtas zonu kā arī robežzīmju, koka barjeru un informācijas stendu, tualešu un velosipēdu novietņu ierīkošanu.
  3. Izstrādāts dabas parka sociālekonomiskais invertējums ar ko vari iepazīties projekta mājaslapā www.dabasparkspiejura.lv !

Un jau pavisam drīz, gada nogalē, tiksimies uz jaunām, ērtām parka takām, lai novērtētu, saudzētu un saglabātu!

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ietvaros Līdzfinansējumu nodrošina Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija un projekta partneri: Carnikavas novada pašvaldība, Rīgas domes pilsētas attīstības departaments, Dabas aizsardzības pārvalde un biedrība “Baltijas krasti”.

Vairāk informācijas:

piejura_logo.pnghttp://www.dabasparkspiejura.lv/index.php/lv

Facebook_ikona.pnghttps://www.facebook.com/dabasparkspiejura/?fref=ts

Twitter logo.pnghttps://twitter.com/DPiejura

Sagatavoja:

Laura Veinberga

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Projektu vadības pārvaldes

Projektu nodaļas

LIFE CoHaBit projekta vadītāja – teritorijas plānošanas un vides eksperte

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Visi logo labots Sandra jpg

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2020 Nature Park "Piejūra"