• sl8
  • sl2
  • sl4
  • sl6
  • sl3

Jaunumi

Bulgārijas LIFE Kapacitātes projekta pārstāvji viesojas pie Latvijas LIFE projektiem

CAP LIFEŠī gada 21. un 22. februārī pie projekta Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā (CAP LIFE LAT) viesojās kolēģes no Bulgārijas LIFE Kapacitātes veicināšanas projekta lai apmainītos ar pieredzi īstenojot projektus kā arī lai iepazītos ar citiem veiksmīgiem LIFE projektiem Latvijā.

21.februārī Latvijas Vides Aizsardzības Fonda Administrācijas(LVAFA) telpās kapacitātes projekti dalījās pieredzē, apmainījās ar padomiem un demonstrēja izveidotos video klipus un citus sabiedrības informēšanas rīkus. Dienas otrajā pusē abi kapacitātes projekti tika uzņemti viesmīlīgajās Latvijas Dabas Fonda(LDF) telpās, kur bija iespēja iepazīties ar LDF veiksmīgākajiem projektiem – gan nule uzsāktiem, gan jau pabeigtiem. 22. februārī CAP LIFE LAT kopā ar viešņām devās iepazīt divus LIFE projektus to norises vietās: projektu “Putni Ādažos”(Proj.Nr. LIFE12 NAT/LV/000509) Ādažu poligona teritorijā un LIFE CoHaBit (Proj.Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) dabas parkā “Piejūra”, Lilastē.

Projekts “Putni Ādažos” atjauno retu putnu ligzdošanas un barošanās vietas, kā arī paredz apsaimniekot un atjaunot dabisko vidi un pētīt militāro mācību ietekmi uz projekta norises vietu. Vizītes laikā viesi aplūkoja kontrolētās meža dedzināšanas teritorijas un projekta eksperte stāstīja par veiktajām darbībām un to ietekmi uz biotopu; izstaigājot augstā purva teritoriju bija iespēja uzzināt par veiktajiem darbiem, kas veikti lai veicinātu biotopa atjaunošanos; eksperte stāstīja arī par dažādajām sugām, kas apdzīvo poligona teritoriju un kā tās sadzīvo ar cilvēku aktivitātēm.

Projekta CoHaBit teritorijā apmeklētājiem bija iespēja aplūkot piekrastes zonu, kurā tiks veikti biotopu un sugu aizsardzības darbi kā arī ierobežota invazīvo sugu izplatība. Projekta ekspertes stāstīja par ieplānotajiem darbiem, gaidāmajiem sarežģījumiem un unikālajām dabas vērtībām, kas dabas parkā atrodamas.

 Informāciju sagatavoja:

Zane Pūpola

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas

LIFE atbalsta vienības vecākā eksperte

https://lifeprogramma.lv/lv/jaunumi/news_202.html

Papildus informācija:

Latvijas LIFE Kapacitātes projekts: https://lifeprogramma.lv/lv/kapacitates-projekts

Bulgārijas LIFE Kapacitātes projekts: http://www.life-bulgaria.bg/en/

Latvijas Dabas Fonds: www.ldf.lv

Projekts “Putni Ādažos”: http://putniadazos.lv/lv

Projekts LIFE CoHaBit: http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2020 Nature Park "Piejūra"