• sl3
  • sl4
  • sl8
  • sl2
  • sl6

Jaunumi

Dabas parkā “Piejūra” tiek uzsākti darbi

AE D 155830 DaugavgrīvaInformējam, ka šonedēļ, Eiropas Komisijas atbalstīta LIFE programmas projekta LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros tiek uzsākti darbi invazīvo svešzemju augu izplatības ierobežošanai parkā, kas veidots daudzu retu piejūras biotopu aizsardzībai. Darbi tiek veikti Daugavgrīvā, parka teritorijā pie Lēpju ielas. Šajā pavasarī teritorijā tiks izcirsti krūmi un ar saknēm izraktas tādas invazīvās svešzemju augu sugas kā Kanādas zeltgalvīte un puķu sprigane.

Projekta „(LIFE CoHaBit) – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)” mērķis ir Eiropas Savienības nozīmes piekrastes biotopu un sugu aizsardzība un saglabāšana pielietojot videi draudzīgu un Latvijas kontekstā inovatīvu metožu kopumu biotopu aizsardzībai īpaši aizsargājamās teritorijās. Projekta darbības paredz ierobežot invazīvo svešzemju sugu izplatību dabas parka „Piejūra” piekrastes teritorijās un mazināt to ietekmi uz piekrastes biotopiem.

Projekta laikā vairakkārt tiks veikti piekrastes zālāju un lagūnu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi. Lai atjaunotu pelēkajām kāpām raksturīgo biotopu tiks mazināts meža un kāpu aizaugums parka teritorijā.

Papildu informācija par projektu atrodama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā: http://www.rdpad.lv/dabas-parka-piejura-gaidamas-vertigas-vidi-saglabajosas-parmainas/ . Tāpat Jūs varat zvanīt uz tālruņa nr. 67012916.

Projekts “(LIFE CoHaBit) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta)” tiek ieviests Eiropas Komisijas LIFE programmas un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas finansiāla atbalsta ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Laura Veinberga

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Projektu vadības pārvaldes

Projektu nodaļas

LIFE CoHaBit projekta vadītāja – teritorijas plānošanas un vides eksperte

Logo rinda

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2020 Nature Park "Piejūra"