• sl6
  • sl8
  • sl4
  • sl2
  • sl3

Jaunumi

Darbīgā gaisotnē noritējusi ekspertu izbraukuma sanāksme Vakarbuļļos

DSC 566726.aprīlī dabas parka “Piejūra” Vakarbuļļu pļavā notika ekspertu izbraukuma sanāksme par plānotājiem biotopa atjaunošanas darbiem. Projekta komanda no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Mājokļu un Vides departamenta, Carnikavas novada pašvaldības, biedrības “Baltijas krasti”, Dabas aizsardzības pārvaldes kopīgi apskatīja vienu no LIFE CoHaBit biotopu apsaimniekošanas teritorijām, lai vienotos par plānotajiem zālāju un augsto lakstaugu audžu atjaunošanas darbiem.

Galvenais mērķis ir uzlabot pļavas biotopu struktūru un ekoloģiskās funkcijas, radot pēc iespējas labākus dzīves apstākļus šo biotopu raksturīgajam sugām. Pļava ir nozīmīga dzīvotne jumstiņu gladiolai, zemeņu āboliņam, jūrmalas armērijai, purva zirdzenei un citām īpaši aizsargājamām sugām.

Priecē, ka pērnā gada talkas rezultāti vainagojušies ar sekmēm un veikto darbu teritorijā jau manāmi acīmredzami uzlabojumi.

Arī šoreiz LIFE CoHaBit projekta komanda kopā ar ekspertiem ņēma talkā grabekļus un lāpstas, lai līdzinātu kurmja rakumus, kā arī, vietām noņemot augsnes virskārtu, veidoja atklātus laukumus pļavā, veicinot daudzveidīgāka augāja veidošanos.

Seko līdzi projekta aktivitātēm:

 Logo rinda

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2020 Nature Park "Piejūra"