• sl6
  • sl3
  • sl8
  • sl2
  • sl4

Jaunumi

Sekmīgi noritējusi uzraudzības grupas sanāksme LIFE CoHaBit projekta ietvaros

LIFE Piejura 7147Carnikavas novada domes Alternatīvās aprūpes centrā “Pīlādzis” veiksmīgi noritējusi otrā uzraudzības grupas sanāksme projekta "LIFE CoHaBit - Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra"" ietvaros, kurā piedalījās projekta uzraudzības grupā deleģētie pārstāvji, kā arī visi projekta partneri – Carnikavas novada dome, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Dabas aizsardzības pārvalde, biedrība “Baltijas Krasti”.

Sanāksmi atklāja Carnikavas novada domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska, kas akcentēja projekta vērtību un nozīmīgumu ilgtermiņā. Sanāksmes laikā projekta vadošā partnera Carnikavas novada domes LIFE CoHaBit projekta vadītāja Gundega Ulme uzraudzības grupai izklāstīja projekta ieviešanas progresu dabas parkā “Piejūra” - gan Carnikavas, gan Rīgas administratīvajās teritorijās.

Daina Bojāre monitoringa koordinatore, eksperte no “Dabas aizsardzības pārvaldes” uzraudzības grupu iepazīstināja ar projekta monitoringa vadlīnijām, kas ļaus novērtēt projektā veikto biotopu atjaunošanas pasākumu ietekmi uz sugu un biotopu aizsardzības stāvokli.

Sanāksmes noslēgumā Gundega Ulme iepazīstināja klātesošos ar tuvākajiem plānotajiem darbiem.

Priecē, ka projekta uzraudzības grupas sanāksmē kopīgi tika diskutēts par veidu kā informēt sabiedrību par praktiskajiem darbiem dabas parkā. Pieredze rāda, ka uzsākot pelēko un mežaino kāpu atjaunošanas darbus, kur šo darbu ietvaros notiek arī kokaudzes retināšana un lauču veidošanas darbi, nepieciešams pastiprināti informēt sabiedrību par veicamo darbu nozīmi. Tāpat svarīgi jau tagad lemt par projekta rezultātu monitorēšanu arī pēc projekta īstenošanas, kā arī nepieciešamību virzīt un attīstīt ideju par pastāvīgu dabas parka administrāciju.

Kopumā uzraudzības grupas sanāksmē piedalījās 17 dalībnieki no dažādām institūcijām: Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija, SIA „Rīgas meži", AS „Latvijas Valsts meži", Rīgas brīvostas Vides dienests, Pašvaldības aģentūra Carnikavas Komunālserviss, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde, biedrība „Kalngalieši", Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departaments.

Projektu LIFE15 NAT/LV/000900 "Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā Piejūra (LIFE CoHaBit)" kopš 2016. gada septembra īsteno Carnikavas novada pašvaldība kopā ar Rīgas domes pilsētas attīstības departamentu, Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) un biedrību "Baltijas krasti" ar Eiropas Komisijas atbalstu un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) līdzfinansējumu.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2020. gadam, tā kopējās izmaksas ir 970 067 EUR, Eiropas Savienības LIFE programmas finansējums – 582 041 EUR, līdzfinansējums – 388 026 EUR. Līdzfinansējumu nodrošina LVAFA un projekta partneri: Carnikavas novada pašvaldība, Rīgas domes pilsētas attīstības departaments, DAP un biedrība "Baltijas krasti".

logo life 1

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

DPPiejura   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/
FB  https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/
Twitter  https://twitter.com/DPiejura

 

Informāciju sagatavoja:

Projekta LIFE CoHaBit sabiedrisko attiecību speciālists

    

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2020 Nature Park "Piejūra"