• sl6
  • sl4
  • sl2
  • sl3
  • sl8

Jaunumi

Notikusi dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna pirmā sabiedriskā apspriešana

dabas aizsardzibas dabas plana sabiedriska apspriesana 01092019 88787

Šī gada 1. oktobrī Carnikavas pamatskolā norisinājās projekta “LIFE CoHaBit” dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna pirmā sabiedriskā apspriešana, kurā dabas aizsardzības plāna izstrādātāji - Latvijas Dabas fonds informēja iedzīvotājus par dabas aizsardzības plānu un ar to saistītām aktualitātēm. Sabiedriskajā apspriedē tika dots vārds katram interesentam, atbildes sniedza Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji un dabas aizsardzības plāna izstrādātāji – Latvijas Dabas fonds.

 

 

 

 

 

Sabiedriskās apspriedes ievadā Latvijas Dabas fonds sniedza prezentāciju par dabas parku “Piejūra”, par to kas ir dabas aizsardzības plāns un kāda ir situācija saistībā ar to pašreiz dabas parkā “Piejūra” kā arī par jaunā dabas aizsardzības plāna mērķiem. Tika uzsvērts, ka dabas parkā konstatēti 24 Eiropas Savienības nozīmes aizsargājami biotopi, kas nosedz 86% no visa dabas parka teritorijas. Parkā sastopamas vismaz 123 Latvijā īpaši aizsargājamas sugas. Sanāksmes dalībnieki tika informēti par 4 nozīmīgākajām dabas vērtībām dabas parkā:

·         Kāpu meži;

·         Piekraste;

·         Barības vielām nabadzīgi ezeri;

·         Piejūras pļavas

Prezentācijā tika uzsvērtas problēmas un draudi teritorijas dabas vērtību saglabāšanai, kā galvenie no tiem ir:

·         Pārmērīga, nepietiekami virzīta rekreācijas slodze;

·         Mežu, ūdeņu eitrofikācija jeb aizaugšana;

·         Dabisko meža struktūru trūkums;

·         Pļavu aizaugšana;

·         Invazīvo (svešzemju) sugu izplatīšanās

Tika dots detālāks izklāsts par plānotajiem aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem teritorijas dabas vērtību draudu novēršanai mežos, atklātajās kāpās, ezeros un zālājos, kā arī sniegti priekšlikumi tūrisma plūsmu plānošanā.Tika prezentēti ieteikumi, kas līdz ar dabas aizsardzības plāna izveidi paredz izmainīt funkciālo zonējumu:

·         Plānota regulējamā režīma zona vērtīgāko mežu aizsardzībai (507 ha) (no tiem 360 ha ir esošie mikroliegumi);

·         Palielināt dabas lieguma zonas platību (no 1246 ha uz 2420 ha)

Tika sniegti priekšlikumi izmainīt dabas parka robežas izslēdzot no dabas parka dabas aizsardzībai nenozīmīgas platības pie dabas parka robežām. Kā arī, tika sniegts priekšlikums pievienot dabas parkam Jūrasleju pļavas, kas izraisīja plašas diskusijas starp sanākušajiem iedzīvotājiem un dabas plāna izstrādātājiem – Latvijas Dabas fonda pārstāvjiem.

Iedzīvotājus uztrauca, ka, tādējādi, viņu privātais īpašums kļūtu par publisku telpu, kā arī, tas nozīmētu papildus ierobežojumus un apgrūtinājumus viņu privātās teritorijas lietojumam, kā arī pazeminātu īpašuma vērtību kopumā. Plāna izstrādātāji skaidroja, ka teritorijas iekļaušana dabas parkā nebūt nav tas pats kas teritorijas iekļaušana dabas lieguma zonā un tas attiecīgi neparedz tik stingrus ierobežojumus. Tika uzsvērts, ka dabas parki ir teritorijas, kas pārstāv noteikta apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un kas ir piemērotas sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai.

Plāna izstrādātāji minēja potenciālos ieguvumus pievienojot Jūrasleju pļavas dabas parkam, uzsverot, ka tas veicinātu zemes īpašnieku iespējas piesaistīt finansējumu apsaimniekošanas atsākšanai un apmeklētāju infrastruktūras izveidei. Kā arī, iekļaujot Jūrasleju pļavas dabas aizsardzības plānā tās atbilstoši apsaimniekojot varētu atjaunot ap 35 ha Piejūras pļavu biotopu, tas sastādītu ap 20% no visā Latvijas teritorijā esošajiem piejūras pļavu biotopiem.

Tika diskutēts par to, kā turpmāk apsaimniekot dabas parka teritoriju. Kā viena no versijām no iedzīvotāju puses izskanēja, ka būtu nepieciešams veidot administrāciju dabas parkam “Piejūra”, ko pozitīvi novērtēja gan pašvaldības, gan Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji.

Prezentācija par dabas aizsardzības plānu dabas parkam “Piejūra” pieejama ŠEIT

Dabas aizsardzības plāna izstrādātāji aicina iedzīvotājus sniegt komentārus un ierosinājumus, tos nosūtot elektroniski Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai pa pastu: Latvijas Dabas fonds, Vīlandes 3-7, Rīga, LV-1010.

 

Vairāk par projekta aktivitātēm:

dpP

http://www.dabasparkspiejura.lv/index.php/lv

 

FB

https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/?fref=ts 

 

Twitter logohttps://twitter.com/DPiejura

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

Logo JaunaisVRAAlogo


Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2020 Nature Park "Piejūra"