• sl8
  • sl4
  • sl3
  • sl6
  • sl2

Jaunumi

Notikusi pēdējā uzraudzības grupas sanāksme par jauno dabas aizsardzības plānu dabas parkam “Piejūra”

DAP 4296

2019. gada 27. decembrī, Carnikavā notika pēdējā uzraudzības grupas sanāksme, kur tika apspriests jaunais dabas aizsardzības plāns dabas parkam “Piejūra”, kas top projekta LIFE “CoHaBit” ietvaros. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta, Valsts vides dienesta, Valsts mežu dienesta, AS “Latvijas valsts meži”, Lauku atbalsta dienesta, Rīgas brīvostas, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra, biedrības “Latvijas ezeri”, Carnikavas novada pašvaldības, zemes īpašnieki, kā arī dabas aizsardzības plāna izstrādātāji Latvijas Dabas fonda.

Sanāksmes pirmajā daļā klātesošie tika iepazīstināti ar dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitu, kopš iepriekšējās uzraudzības grupas sanāksmes, kas notika 2019. gada septembra sākumā. Šajā laikā notikušas plāna sabiedriskās apspriešanas, plāna redakcija tikusi iesniegta pašvaldībās un no tām saņemti atzinumi.

Sanāksmes otrajā daļā tika apspriesti sabiedriskajās apspriešanās saņemtie priekšlikumi – Latvijas Dabas fonds iepazīstināja ar priekšlikumu izvērtējumu. Plašas diskusijas raisījās par priekšlikumu izveidot dabas parka administrāciju vai līdzīgu institūciju sekmīgai dabas parka pārvaldībai un apsaimniekošanai. Sanāksmes dalībnieki lēma, ka Dabas aizsardzības pārvalde virzīs izveidošanai dabas parka konsultatīvo padomi, kurā piedalīsies saistīto pašvaldību pārstāvji.

Jaunais dabas aizsardzības plāns stāsies spēkā drīzumā, par to informēsim. Kā arī, izklāstīsim, kur varēs iepazīties gan ar dabas plāna tekstuālo, gan ar grafisko daļu.

 

Vairāk par projekta aktivitātēm:

 

piejura logo

 http://www.dabasparkspiejura.lv/index.php/lv

Twitter

https://twitter.com/DPiejura

Facebook ikona

https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/?fref=ts

 

Logo rinda1

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja: A.Rudusāne, S. Voskāne

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2021 Nature Park "Piejūra"