• sl6
  • sl4
  • sl2
  • sl3
  • sl8

Jaunumi

Lasi par dabas parka "Piejūra" dabas vērtībām!

Dabas parks piejura LV web buklets page 0001     LIFE CoHaBit projekts īstenots, lai uzlabotu retu un aizsargājamu piekrastes biotopu stāvokli, mazinātu antropogēnās ietekmes sekas un līdzsvarotu dabas parka «Piejūra» apmeklētāju intereses ar piekrastes bioloģiskās daudzveidības pastāvēšanu.
 
Projekts izdevis bukletu par galvenajām dabas parka "Piejūra" dabas vērtībām, kurā ir vērts ieskatīties!
 
Uzzini, ar ko īpašas ir Vakarbuļļu pļavas, kāpēc Lielupes grīvu ir iemīļojuši caureceļotājputni, kas tad ir atrodams zālāju-lagūnu kompleksā Daugavgrīvā un lasi par vēl citiem īpašiem biotopiem dabas parkā "Piejūra" !
Bukleta lejupielādējamā versija ir pieejama šeit vai mājaslapā : https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/87-rezultati/117-bukleti
 

 

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu

 

Logo rinda1

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2021 Nature Park "Piejūra"