• sl2
  • sl6
  • sl3
  • sl4
  • sl8

Jaunumi

Projekts noslēdzies

mitrs mežš Mangaļsalā

Projekts LIFE CoHaBit "Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta)”  ir noslēdzies. Tas risinājās no 2016. gada 1. septembris līdz 2021. gada 31. marts. Projekta laikā tika sasniegti izvirzītie mērķi Carnikavas novada pašvaldībai kopā ar Rīgas domes pilsētas attīstības departamentu, Dabas aizsardzības pārvaldi un biedrību “Baltijas krasti” ar Eiropas Komisijas atbalstu un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas līdzfinansējumu. Tika izvērsti plaši biotopu uzlabošanas un kvalitātes paaugstināšanas pasākumi, lai nodrošinātu Eiropas nozīmes biotopu saglabāšanu un nodrošinot to, ka ES prioritārajiem mērķiem atbilst Natura 2000 teritorijas apsaimniekošana. Tāpat projekta laikā notika plaša sabiedrības informēšana un publicitātes aktivitāšu īstenošana.

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2023 Nature Park "Piejūra"