• sl3
  • sl8
  • sl4
  • sl6
  • sl2

Jaunumi

stepes čipste     Šī gada 21.aprīlī Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs Juris Pūce apstiprināja jauno dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānu. Plānu  izstrādāja Latvijas Dabas fonda eksperti projekta “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” ietvaros ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstība aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Galvenais dabas aizsardzības plānu izstrādes mērķis ir saskaņojot dabas aizsardzības, rekreācijas, tūrisma, reģiona attīstības un citas intereses, nodrošināt teritorijas vērtību saglabāšanu. Plānā tiek noteikts nepieciešamo un ieteicamo saimniecisko darbību kopums, atbilstoši dabas parka zonējumam.

bilde majaslapai   Informējam, ka šonedēļ, projekta LIFE CoHaBit  „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros tiek uzsākti darbi invazīvo svešzemju augu izplatības ierobežošanai dabas parkā. Projekta ietvaros invazīvo augu sugu ierobežošanas pasākumi jau notikuši 2018./2019. gadā Rīgas teritorijās – Vakarbuļļos, Rītabuļļos un Daugavgrīvā. Savukārt, 2020. gada pavasara/vasaras sezonā, invazīvo augu izplatību ierobežojošie pasākumi turpinās Carnikavas novadā – Garciemā, Kalngalē un pie Gaujas grīvas. 

niedru zogs 1 Carnikavas novada pašvaldība, biedrība “Baltijas krasti” , Dabas aizsardzības pārvalde un Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments uzsāks krasta preterozijas paasākumu pēdējo posmu – graudzāļu stādīšanu, dabas parkā “Piejūra” Rīgā, Mangaļos, LIFE CoHaBit projekta ietvaros.

Šī gada 16.aprīlī, plānots veikt graudzāļu stādīšanas darbus, lai novērstu antropogēnas slodzes radītās sekas un veiktu primāro kāpu atjaunošanu. Plānoto darbu mērķis galvenokārt ir vērsts uz labvēlīgu apstākļu radīšanu, lai varētu attīstīties embrionālās un priekškāpas, kā arī vietās, kur identificējama pārāk liela antropogēnā slodze, veikt kāpu erozijas mazināšanas aktivitātes.

DAP 4296

2019. gada 27. decembrī, Carnikavā notika pēdējā uzraudzības grupas sanāksme, kur tika apspriests jaunais dabas aizsardzības plāns dabas parkam “Piejūra”, kas top projekta LIFE “CoHaBit” ietvaros. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta, Valsts vides dienesta, Valsts mežu dienesta, AS “Latvijas valsts meži”, Lauku atbalsta dienesta, Rīgas brīvostas, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra, biedrības “Latvijas ezeri”, Carnikavas novada pašvaldības, zemes īpašnieki, kā arī dabas aizsardzības plāna izstrādātāji Latvijas Dabas fonda.

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2020 Nature Park "Piejūra"