• sl2
  • sl3
  • sl6
  • sl8
  • sl4

Jaunumi

Jurasleju plavas 6778 13. februārī Novadpētniecības muzejā tika organizēta sanāksme, kur tikās Nodibinājuma “Latvijas Dabas fonds” (LDF) un Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti ar Carnikavas novada pašvaldības pārstāvjiem, Jūrasleju pļavu zemes īpašniekiem un citiem novada iedzīvotājiem, interesentiem. Sanāksmes mērķis – tiekoties ar zemes īpašniekiem pārrunāt jautājumus par Jūrasleju pļavu aizsardzību un apsaimniekošanu, kā arī informēt par LDF ierosinājumu Jūrasleju pļavas iekļaut dabas parka “Piejūra” teritorijā.

Sanāksme bija plaši apmeklēta, aktīvi tika diskutēts par Jūrasleju pļavu potenciālo attīstību. Kā balansēt dabas aizsardzības un tūrisma intereses? Kā respektēt un ņemt vērā zemes īpašnieku ieceres attiecībā uz sev piederošiem īpašumiem? Vai Jūrasleju pļavu iekļaušana dabas parkā “Piejūra” būs ieguvums zemju īpašniekiem, kā uz viņiem attieksies dabas parka ierobežojumi? Kā notiek teritorijas iekļaušana aizsargājamā teritorijā un kādus fondus iespējams izmantot bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanai un apsaimniekošanai? 

Uzsaukums

Šobrīd Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā, projekta LIFE CoHaBit ietvaros, tiek izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas parkam “Piejūra”, kas no abām pusēm iekļauj Jūrasleju pļavas. Plānu izstrādā Latvijas dabas fonds.

Daļa no zemēm atrodas privātīpašumā, bet daļa pieder Carnikavas novada pašvaldībai. Sapulcē vēlēsimies noskaidrot zemes īpašnieku redzējumu. Papildus tam vēlamies dzirdēt pašvaldības iedzīvotāju viedokli attiecībā uz pašvaldībai piederošajiem zemes īpašumiem par Jūrasleju pļavu attīstību un meklēt optimālu risinājumu teritorijas nākotnei.

IMG 9062 Šī gada 1.februārī LIFE CoHaBit projekts „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) piedalījās Latvijas Universitātes 77.Starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar diviem stenda referātiem sekcijā – Vides pārvaldība un piekrastes ilgtspējīga attīstība.

Stenda referāts Kāpu apsaimniekošana un pārvaldība piekrastes ilgtspējīgai attīstībai dabas parkā “Piejūra”” akcentē aktualitāti par līdzsvara uzturēšanu ekoloģiskajos procesos, lai veicinātu bioloģiskās daudzveidības un rekreācijas resursu saglabāšanu. Īpaši tas attiecas uz tādām teritorijām kā dabas parks “Piejūra”, kura ilgstoši ir bijusi pakļauta cilvēka ietekmei un kura ir ļoti jutīga pret vides faktoru izmaiņām. Lai saglabātu gan dabas parka “Piejūra” vērtīgos biotopus, gan skaistas atpūtas vietas iedzīvotājiem, nepieciešams veikt biotopu apsaimniekošanas pasākumus, kā arī veidot vienotu pārvaldības sistēmu dabas parkam “Piejūra”.

Mežainās kāpasDabas parkā “Piejūra” arī nākamajā 2019. gadā plānoti biotopu apsaimniekošanas darbi. Lai iedzīvotājiem un parka apmeklētājiem būtu saprotams kāpēc un kādi darbi tiek darīti, šajā rakstā stāstīsim par vienu no lielākajām daba parka vērtībām un par veidiem kā to apsaimniekot.

Pēc LIFE-Nature projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” 2003. gadā veiktajiem biotopu kartēšanas datiem mežu biotopu procentuālais sadalījums visā dabas parkā “Piejūra” kopumā ir līdz pat 79%. Tas ļauj secināt, ka no parkā konstatētajiem biotopiem, mežu biotopi ir izplatītākie visā dabas parka “Piejūra” teritorijā.

Ar ko īpašas mežainās piejūras kāpas, kā tās apsaimniekot, vairāk lasi:

 

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2020 Nature Park "Piejūra"