• sl2
  • sl3
  • sl6
  • sl4
  • sl8

Jaunumi

LIFE Piejura 7147Carnikavas novada domes Alternatīvās aprūpes centrā “Pīlādzis” veiksmīgi noritējusi otrā uzraudzības grupas sanāksme projekta "LIFE CoHaBit - Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra"" ietvaros, kurā piedalījās projekta uzraudzības grupā deleģētie pārstāvji, kā arī visi projekta partneri – Carnikavas novada dome, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Dabas aizsardzības pārvalde, biedrība “Baltijas Krasti”.

Sanāksmi atklāja Carnikavas novada domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska, kas akcentēja projekta vērtību un nozīmīgumu ilgtermiņā. Sanāksmes laikā projekta vadošā partnera Carnikavas novada domes LIFE CoHaBit projekta vadītāja Gundega Ulme uzraudzības grupai izklāstīja projekta ieviešanas progresu dabas parkā “Piejūra” - gan Carnikavas, gan Rīgas administratīvajās teritorijās.

Daina Bojāre monitoringa koordinatore, eksperte no “Dabas aizsardzības pārvaldes” uzraudzības grupu iepazīstināja ar projekta monitoringa vadlīnijām, kas ļaus novērtēt projektā veikto biotopu atjaunošanas pasākumu ietekmi uz sugu un biotopu aizsardzības stāvokli.

Niedru zogs1 Talka15092018 Pasaules Dabas fonds sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību un biedrību “Baltijas krasti” organizēja biotopu atjaunošanas talku Carnikavā, dabas parkā “Piejūra” LIFE CoHaBit projekta ietvaros.

Šī gada 15.septembrī, Carnikavā notika biotopu atjaunošanas talka, kuras laikā tika pielietotas dažādas biotopu atjaunošanas metodes. Kopā talkā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku, kuri pārstāvēja Coca-Cola HBC Latvija uzņēmumu. Talcinieki tika dalīti trīs darba grupās, kur katrai grupai bija savs darba uzdevums.

Pirmā grupa veica priekškāpas stiprināšanas darbus, kuru laikā dalībnieki taisīja niedru žodziņus gar laipas malām pie izejas uz pludmali. Ņemot vērā darbu apjomu, talkas laikā tika izveidota viena niedru sētiņa, kā arī veiktas iestrādes – sadzīti pāļi, saviltas auklas un izveidoti niedru kūlīši – lai varētu turpināt darbu arī pēc talkas. Niedru žodziņu jeb sētiņu veidošana ir izplatīta preterozijas metode citviet Eiropas piekrastē, bet Latvijā šāda veida žodziņi vēl nekur citur nebija tasīti, līdz ar to talkā iegūtā pieredze ir ļoti nozīmīga un vērtīga kāpu stiprināšanas kontekstā visā Latvijas piekrastē.

Otrā grupa veica zaru klājumu veidošanas darbus, jeb taisīja zaru klājumu “ielāpus” atklātajiem smilšu laukumiem kāpās. Pasākuma laikā tika aizpildītas deflācijas bedres (vidēji lieli smilšu laukumi), kuri tiek pakļauti intensīvai antropogēnai slodzei.

IMG 5127.jpg FB  Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā arī Eiropas Zemes izmantošanas un attīstības akadēmiju (EALD) no 7-8.septembrim organizēja jau 8. starptautisko un starpdisciplināro simpoziju - Izmaiņas zemes izmantošanas pārvaldības praksē.

 LIFE CoHaBit projekts tikai uzaicināts piedalīties simpozijā ar stāstījumu gan par projektu un tā aktivitātēm, gan arī simpozija dalībniekiem nodrošināja iespēju doties nelielā ekskursijā pa skaisto dabas parka “Piejūra” Garezeru apkārtni.

Simpozija mērķis ir koncentrēties uz zemes apsaimniekošanas instrumentiem, ņemot vērā mainīgās vajadzības, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību.

Tatarijas salats

Lai Rīgas līča piekrasti atbrīvotu no invazīvajām svešzemju augu sugām, projekta LIFE CoHaBit komanda kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi organizē dabas parka “Piejūra” kāpu zonas sakopšanas talku.

Kad – Ceturtdien, 9. jūlijā, no plkst. 10.30 līdz 15.00.

Kur? – Vakarbuļļu pludmalē.

Ko darīsim? – ierobežosim invazīvās svešzemju augu sugas Tatārijas salāta (Lactuca Tatarica) izplatību pludmales kāpu zonā. 

NĀC TALKĀ ARĪ TU!

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2020 Nature Park "Piejūra"