• sl8
  • sl4
  • sl2
  • sl6
  • sl3

Jaunumi

dabas parka uzraudzibas sanaksme 9165

Šī gada 10. – 11. oktobrī Carnikavas novada pašvaldības Alternatīvajā aprūpes centrā “Pīlādzis” norisinājās projekta LIFE CoHaBit projekta uzrauga NEEMO EEIG  un EASME vizīte. NEEMO EEIG galvenā darbības joma ir Eiropas Komisijas LIFE programmas finansēto projektu uzraudzība, savukārt, EASME Eiropas Komisijas vārdā pārrauga Eiropas Komisijas programmas. Vizītē tika pārstāvēti visi projekta partneri - Carnikavas novada dome, Rīgas domes Pilsētas un attīstības departaments, Dabas aizsardzības pārvalde un biedrība “Baltijas krasti”.

dabas aizsardzibas dabas plana sabiedriska apspriesana 01092019 88787

Šī gada 1. oktobrī Carnikavas pamatskolā norisinājās projekta “LIFE CoHaBit” dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna pirmā sabiedriskā apspriešana, kurā dabas aizsardzības plāna izstrādātāji - Latvijas Dabas fonds informēja iedzīvotājus par dabas aizsardzības plānu un ar to saistītām aktualitātēm. Sabiedriskajā apspriedē tika dots vārds katram interesentam, atbildes sniedza Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji un dabas aizsardzības plāna izstrādātāji – Latvijas Dabas fonds.

 

 

 

 

 

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2020 Nature Park "Piejūra"