• sl8
  • sl3
  • sl4
  • sl6
  • sl2

Jaunumi

 IMG 20200610 130716

  2020. gada 10. jūnijā,  notika LIFE “CoHaBit” projekta uzraudzības grupas lauka vizīte, apskatot sasniegtos rezultātus Vakarbuļļos un Daugavgrīvā. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no  Rīgas domes Pilsētas attīstības un Mājokļu un vides departamentiem, Dabas aizsardzības pārvaldes, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Rīgas meži”, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības  departamenta, pārstāvji no Carnikavas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas, projekta LIFE CoHaBit, biedrības “Baltijas krasti”.

stepes čipste     Šī gada 21.aprīlī Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs Juris Pūce apstiprināja jauno dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānu. Plānu  izstrādāja Latvijas Dabas fonda eksperti projekta “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” ietvaros ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstība aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Galvenais dabas aizsardzības plānu izstrādes mērķis ir saskaņojot dabas aizsardzības, rekreācijas, tūrisma, reģiona attīstības un citas intereses, nodrošināt teritorijas vērtību saglabāšanu. Plānā tiek noteikts nepieciešamo un ieteicamo saimniecisko darbību kopums, atbilstoši dabas parka zonējumam.

bilde majaslapai   Informējam, ka šonedēļ, projekta LIFE CoHaBit  „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros tiek uzsākti darbi invazīvo svešzemju augu izplatības ierobežošanai dabas parkā. Projekta ietvaros invazīvo augu sugu ierobežošanas pasākumi jau notikuši 2018./2019. gadā Rīgas teritorijās – Vakarbuļļos, Rītabuļļos un Daugavgrīvā. Savukārt, 2020. gada pavasara/vasaras sezonā, invazīvo augu izplatību ierobežojošie pasākumi turpinās Carnikavas novadā – Garciemā, Kalngalē un pie Gaujas grīvas. 

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2020 Nature Park "Piejūra"