• sl4
  • sl8
  • sl3
  • sl6
  • sl2

Jaunumi

 piejura mezsProjekta LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta) ietvaros veicam aptauju, lai uzzinātu, kādas ir dabas parka “Piejūra” apmeklētāju un tuvāko teritoriju iedzīvotāju intereses dabas parkā „Piejūra” un kā parka apmeklētāji vērtē dabas parka nozīmīgumu un vērtības. 

Aicinām Jūs aizpildīt aptauju, kuras aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 10 minūtes, tomēr Jūsu sniegtais ieguldījums būs neatsverams!
Pirms sāc aptauju, izvēlies valodu! Aptauja pieejama latviešu, angļu un krievu valodā.

Lai aizpildītu aptauju KLIKŠĶINI ŠEIT

Aptaujā iegūtie dati tiks analizēti tikai apkopotā veidā, tādējādi, garantējot Jūsu anonimitāti.

  Kopbilde27. un 28. septembrī projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (LIFE CoHaBit) pārstāvji viesojās Lietuvā, Kuršu kāpu nacionālajā parkā, lai dalītos pieredzē, īstenojot uz vides aizsardzību un atjaunošanu vērstus projektus, kā arī lai smeltu jaunas zināšanas, iepazīstot lietuviešu kolēģu pieredzi krasta erozijas mazināšanas darbos.

27.septembrī projekta vadošais partneris prezentēja projektu LIFE CoHaBit kopumā, kā arī ieskicēja un aktualizēja vizītes mērķi un uzdevumus. Kuršu kāpas nacionālā parka administrācijas darbinieki dalījās pieredzē ar saviem, jau īstenotiem LIFE projektiem, kā arī citiem mazāka mēroga projektiem, kas orientēti uz piekrastes biotopu aizsardzību Kuršu kāpu nacionālajā parkā.  28. septembrī notika lauka vizīte dažādās parka teritorijās, tai skaitā dabas rezervātā (Naglių strict nature reserves), kurā sistemātiski notiek pelēko kāpu apsaimniekošanas aktivitātes, kā arī regulāri tiek īstenoti krasta erozijas mazināšanas darbi.

LIFE Piejura 7147Carnikavas novada domes Alternatīvās aprūpes centrā “Pīlādzis” veiksmīgi noritējusi otrā uzraudzības grupas sanāksme projekta "LIFE CoHaBit - Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra"" ietvaros, kurā piedalījās projekta uzraudzības grupā deleģētie pārstāvji, kā arī visi projekta partneri – Carnikavas novada dome, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Dabas aizsardzības pārvalde, biedrība “Baltijas Krasti”.

Sanāksmi atklāja Carnikavas novada domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska, kas akcentēja projekta vērtību un nozīmīgumu ilgtermiņā. Sanāksmes laikā projekta vadošā partnera Carnikavas novada domes LIFE CoHaBit projekta vadītāja Gundega Ulme uzraudzības grupai izklāstīja projekta ieviešanas progresu dabas parkā “Piejūra” - gan Carnikavas, gan Rīgas administratīvajās teritorijās.

Daina Bojāre monitoringa koordinatore, eksperte no “Dabas aizsardzības pārvaldes” uzraudzības grupu iepazīstināja ar projekta monitoringa vadlīnijām, kas ļaus novērtēt projektā veikto biotopu atjaunošanas pasākumu ietekmi uz sugu un biotopu aizsardzības stāvokli.

Niedru zogs1 Talka15092018 Pasaules Dabas fonds sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību un biedrību “Baltijas krasti” organizēja biotopu atjaunošanas talku Carnikavā, dabas parkā “Piejūra” LIFE CoHaBit projekta ietvaros.

Šī gada 15.septembrī, Carnikavā notika biotopu atjaunošanas talka, kuras laikā tika pielietotas dažādas biotopu atjaunošanas metodes. Kopā talkā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku, kuri pārstāvēja Coca-Cola HBC Latvija uzņēmumu. Talcinieki tika dalīti trīs darba grupās, kur katrai grupai bija savs darba uzdevums.

Pirmā grupa veica priekškāpas stiprināšanas darbus, kuru laikā dalībnieki taisīja niedru žodziņus gar laipas malām pie izejas uz pludmali. Ņemot vērā darbu apjomu, talkas laikā tika izveidota viena niedru sētiņa, kā arī veiktas iestrādes – sadzīti pāļi, saviltas auklas un izveidoti niedru kūlīši – lai varētu turpināt darbu arī pēc talkas. Niedru žodziņu jeb sētiņu veidošana ir izplatīta preterozijas metode citviet Eiropas piekrastē, bet Latvijā šāda veida žodziņi vēl nekur citur nebija tasīti, līdz ar to talkā iegūtā pieredze ir ļoti nozīmīga un vērtīga kāpu stiprināšanas kontekstā visā Latvijas piekrastē.

Otrā grupa veica zaru klājumu veidošanas darbus, jeb taisīja zaru klājumu “ielāpus” atklātajiem smilšu laukumiem kāpās. Pasākuma laikā tika aizpildītas deflācijas bedres (vidēji lieli smilšu laukumi), kuri tiek pakļauti intensīvai antropogēnai slodzei.

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2019 Nature Park "Piejūra"