• sl6
  • sl2
  • sl3
  • sl4
  • sl8

Jaunumi

 Relizei 6.02.2018Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā noritējusi LIFE CoHaBit projekta Konsultatīvās darba grupas sanāksme, kurā projekta partneri un iesaistītās puses, tai skaitā SIA “Rīgas meži” un A/S Latvijas valsts meži diskutē par plānotajiem Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu – mežaino un pelēko kāpu aizsardzības pasākumiem projekta ietvaros dabas parkā “Piejūra”. Notiek pieredzes apmaiņa par biotopu un to sugu dzīvotņu uzlabošanas pasākumiem un nepieciešamajām darbībām to aizsardzībai.

Sanāksmē galvenais uzsvars tiek veltīts Mežu pārstāvju pieredzei un atziņām par sabiedrības informēšanas kampaņām saistībā ar mežu kopšanu. Arī Dabas aizsardzības pārvalde informē par apmeklētāju skaitīšanas pieredzi dabas objektos.

Carnikavas novada pašvaldība kopā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, Biedrību „Baltijas krasti” un Dabas aizsardzības pārvaldi īsteno LIFE programmas projekta „LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”.” īstenošanu.

Projekta mērķis ir mazināt antropogēno slodžu ietekmi, atjaunot vērtīgos piekrastes biotopus un veicināt ilgtspējīgu apsaimniekošanu dabas parkā „Piejūra”.


Capture Projektu “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā Piejūra (LIFE CoHaBit)” Nr. LIFE15 NAT/LV/000900 kopš 2016. gada septembra īsteno Carnikavas novada pašvaldība kā vadošais partneris kopā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu (RDPAD), Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) un biedrību “Baltijas krasti” ar Eiropas Komisijas atbalstu un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) līdzfinansējumu. Lai vērtētu gada laikā padarīto 13. un 14. novembrī notika monitoringa vizīte, ko īstenoja projektu uzraugošā institūcija, kas pārstāv Eiropas Komisiju. Monitoringa vizītes pirmajā dienā projekta eksperti iepazīstināja monitori ar veikto apsekojamu rezultātiem un teritorijām, kurās plānoti biotopu apsaimniekošanas pasākumi. Tika pārrunāti labākie risinājumi dabas parka “Piejūra” biotopu apsaimniekošanai un aizsardzībai.   

IMG 335Lai pievērstu sabiedrības uzmanību mazāk zināmām dabas vērtībām dabas parkā „Piejūra”, kā arī iesaistītu iedzīvotājus dabas parka “Piejūra” unikalitātes un vērtības apzināšanā 25.oktobrī tika organizēta ekspedīcija Daugavgrīvā biotopu ekspertes Brigitas Laimes vadībā.

Ekspedīcijā laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar  vienu no Latvijas un arī dabas parka “Piejūra” lielākajām vērtībām – neparastās Daugavgrīvas lagūnas!

Dalība ekspedīcijā bija bez maksas, un par spīti laika apstākļiem, ekspedīciju apmeklēja dažādi interesenti –  dalībnieku vidū bija piekrastes pašvaldību un vides nozares pārstāvji, gan vietējas biedrības un ekspedīciju dabā organizatori.

  lagūnasAicinām piedalīties unikālā ekspedīcijā, kurā izzināsim Daugavgrīvas lagūnas kopā ar piekrastes eksperti Brigitu Laimi! 

 Ekspedīcijā iepazīsim vienu no Latvijas un arī dabas parka “Piejūra” lielākajām vērtībām – neparastās Daugavgrīvas lagūnas!  Ekspedīcijā uzzināsim par lagūnu izcelsmi, to unikalitāti, saistību ar jūru, tās floru un faunu, kā arī diskutēsim par lagūnas atjaunošanas un apsaimniekošanas iespējām.  

 KUR? KAD? Ekspedīcija norisināsies Daugavgrīvā, dabas parkā “Piejūra” - 25.oktobrī – trešdienā, no plkst. 11:00 līdz 13:30. Tikšanās vieta: Birzes iela, Daugavgrīva (stāvlaukums pirms  došanās uz jūru un skatu torni, pie dabas parka "Piejūra" informatīvā stenda - koordinātes 57.036880, 24.017879). 

KUR PIETEIKTIES? Pieteikšanās ekspedīcijai līdz 23.oktobrim,

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2019 Nature Park "Piejūra"