• sl8
  • sl3
  • sl6
  • sl2
  • sl4

Jaunumi

22092419 1487108514735971 1829549714 o  Jau otro gadu pēc kārtas tika rīkots Baltijas LIFE projektu seminārs. Seminārs noritēja 28.-29.septembrī Pērnavā un kopā pulcēja 14 dažādus LIFE programmas projektus no  Lietuvas, Igaunijas un Latvijas, kurā piedalījās arī LIFE CoHaBit projekts. Semināru organizēja CAP LIFE LAT (Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā) projekta komanda.

 Pirmā diena tika veltīta projektu prezentācijām un darbam grupās, kur tika diskutēti galvenie problēmjautājumi par biežāk sastopamajām grūtībām un izaicinājumiem realizējot  LIFE programmas projektus. Darba grupu tēmas tika izdalītas četros blokos:

 1. Finanšu grupa (attiecināmās izmaksas, atskaitīšanās, budžeta koriģēšana u.c.);
 2. Projekta vērtēšana (pašnovērtējums, projektu indikatori, ietekmju monitorings, sociāli -ekonomiskā ietekme, ietekme uz ekosistēmu pakalpojumiem u.c.);
 3. Komunikāciju grupa (informācijas izplatīšanas pasākumi, labākā prakse un piemēri, atkārtojamība un pārnesamība u.c.);
 4. Partnerības jautājumi (partneru līgumi, izaicinājumi ar projekta partneriem u.c.).

 21618494 1552426091484173 1071952959 o  Viens no projekta "LIFE CoHaBit" mērķiem ir izglītot sabiedrību par dabas parkā sastopamajiem biotopiem, to vērtību un aizsardzības nepieciešamību. Tāpēc sadarbībā ar  biedrību  "Dabas draugi" un citiem brīvprātīgajiem tika organizēta izzinoša ekskursija un radošās darbnīcas skolēniem dabas parkā "Piejūra".


  Carnikavas novada pārstāvji bija izveidojuši "LIFE CoHaBit" darbnīcu, kur ar dažādu aktivitāšu un rotaļu palīdzību interaktīvā veidā tika iepazīstināti ar dabas parka vērtībām,    nepieciešamību saudzēt parku un tajā esošos vērtīgos biotopus. 

 

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2019 Nature Park "Piejūra"