• sl8
  • sl6
  • sl3
  • sl4
  • sl2

Jaunumi

Saulrastos ECOsystem talka

 Pateicoties 20 aktīviem talciniekiem Saulkrastos veikti kāpu stiprināšanas darbi Eiropas Savienības kampaņas EU GREEN WEEK ietvaros.

 Laiku no 29. maija līdz 2. jūnijam Eiropas Komisija pasludinājusi par Zaļo nedēļu. Zaļās nedēļas ietvaros Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “LIFE  Ekosistēmu pakalpojumi” pārstāvji kopīgi ar Pasaules Dabas Fondu Saulkrastu kāpās rīkoja talku “zaļo risinājumu” demonstrēšanai un pielietošanai  praksē.

 Saulkrastos kāpas ir pakļautas gan viļņu un vēja iedarbībai, gan lielai atpūtnieku slodzei. Saulainās vasaras dienās te ierodas aptuveni 2000-3000  atpūtnieku dienā. Kāpas tiek stipri nostaigātas un pašas nespēj kvalitatīvi atjaunoties. Tāpēc talkas laikā veikta kāpu graudzāļu stādījumu un kārklu  pinumu veidošana, lai veicinātu piekrastes kāpu atjaunošanos. Ar augiem klātu kāpu barjera pasargā krastu no izskalošanas vētru laikā, savukārt,  pinumi aiztur smiltis un virza apmeklētāju plūsmas tā, lai kāpas varētu sekmīgi atjaunoties.

IMG 9079 2017.gada 13.maijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments un Carnikavas novada dome aicināja  LIFE CoHaBit projekta ietvaros uz pavasara  talku  Vakarbuļļos dabas parka “Piejūra” teritorijā.

 Talciniekus pārstāvēja visi projekta partneri – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Mājokļu un vides departamenta darbinieki, Carnikavas  novada domes projekta pārstāvji, kā arī tika pārstāvēta Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija un biedrība “Baltijas krasti”. Talkā  aktīvi iesaistījās arī  pļavas zemes daļas  īpašnieks un pāris interesenti no malas.

 

 

Talka Vakarbullos 13.05.2017 2017.gada 13.maijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments un Carnikavas novada dome aicina LIFE CoHaBit projekta ietvaros uz pavasara talku Vakarbuļļos dabas parka “Piejūra” teritorijā.

Talka norisināsies pļavā, Buļļupes krastā, kurā līdz šim nav veikta pietiekama apsaimniekošana, kā rezultātā tiek apdraudēta biotopam (Baltijas boreālā piekrastes pļava) raksturīgā veģetācija. Biotopa atjaunošana tiks veikta projekta partnera biedrības “Baltijas krasti” biotopu ekspertes Brigitas Laimes vadībā, kas iepazīstinās ar  biotopu aizsardzības, saglabāšanu un atjaunošanas jautājumiem.

Meža diena 13.05Eiropas zaļās nedēļas ietvaros Carnikavas pamatskolas skolēniem 13.maijā Piejūras dabas parkā tiek organizēta "Meža olimpiāde". 

“Meža Olimpiāde” ir atraktīva spēle skolas vecuma bērniem, kas iekļauj sevī orientēšanās elementus, dažādus uzdevumus stacijās, kā arī izzinošus jautājumus par mežu. Spēles mērķis ir popularizēt aktīvo atpūtu, kā arī veicināt skolēnu izpratni par Latvijas lielāko atjaunojamo resursu - mežu.

Spēle tapusi pateicoties dalībai VAS “Latvijas valsts meži” skolu projektam "Izzini mežu", kur balsošanas rezultātā iekļuva finālā starp 10 labākajām, nopelnot  iespēju piedalīties LVM rīkotajā finālā Tērvetes dabas parkā iegūstot  6.vietu.

Spēle ieguva lielu atsaucību, tāpēc Eiropas zaļās nedēļas ietvaros tiek organizēta “Meža olimpiāde” visiem Carnikavas pamatskolas skolēniem. 

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2019 Nature Park "Piejūra"