• sl6
  • sl3
  • sl4
  • sl8
  • sl2

Jaunumi

Garciema stavvietas infrLai apzinātu novada iedzīvotāju iemīļotākās pastaigu takas, to nepieciešamību labiekārtot un novērstu nelegālo būvniecību (piemēram, laipas un tiltiņi) Dabas parkā "Piejūra", novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par nepieciešamo infrastruktūru Dabas parkā "Piejūra".
 
Tās var būt gājēju takas, atkritumu urnas, soliņi, atpūtas vietas, informācijas zīmes, informācijas stendi, gājēju tiltiņi utt.. Aicinām norādīt pēc iespējas precīzāku vietu, kur šo infrastruktūru nepieciešams izvietot (vēlams norādīt koordinātas, vai atzīmēt punktus Google Maps kartē).
 
Informāciju lūdzam sūtīt uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 
 
Iesūtītā informācija tiks nodota dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem, lai to savietotu ar dabas aizsardzības interesēm. Apkopotā veidā ar to varēs iepazīties dabas aizsardzības plāna publiskajā apspriešanā šā gada vasaras sākumā.
 
Iedzīvotāju ieteikumus gaidīsim līdz 1. aprīlim.

B2CEED50 1028 4B80 BD92 6D5CC9E403CBŠī gada janvārī dabas parkā “Piejūra” Mangaļsalā tika uzsākti mežaino kāpu biotopu apsaimniekošanas darbi. Šīs ir vienas no projekta LIFE CoHaBit praktiskajām aktivitātēm dabā, kas tiek veiktas atbilstoši ekspertu atzinumiem un saskaņā ar vides ekspertu vērtējumiem, kas tika pausti pērnā gada jūnijā ekspertu sanāksmē, veicot lauka apsekojumus darbu paredzētajās teritorijās Mangaļsalā.

Mangaļsalas mežainajās kāpās notika kokaudžu retināšana un lauču veidošanas darbi. Darbu mērķis ir izveidot neviendabīgu audzes biezības struktūru ar laucēm, biezākām un skrajākām koku grupām, kas būtu tuva tādai, kas veidojas dabisku procesu gaitā. Lauces veidotas dažāda lieluma, bet nepārsniedzot 0,2 ha platību. Tika saglabātas visas kritalas un sausokņi, kas resnāki par 25 cm un saglabājušies no iepriekšējās mežaudzes.

Pelēkajā kāpā atstāti tikai daži koki uz hektāru. Atstātas ir lēni augošas parastās priedes ar plašu, plakanu vainagu un labi attīstītiem piezemes zariem. Lai saglabātu atklātas kāpas un to biotopus, tika izcirstas dažāda vecuma ātri augošas priedes, to grupas un audzes, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm pie sakņu kakla. Veiktie darbi ir pielīdzināmi mazas intensitātes kopšanas cirtēm, kas ir mežaudzes sastāva, paliekošās mežaudzes koku augšanas apstākļu un mežaudzes veselības stāvokļa uzlabošana.

Sīkāk uzzināt par mežaino kāpu atjaunošanas darbiem lasi šeit.

Darbu teritorijās ir trīs Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi - 2130 Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas, kas līdztekus ir viens no apdraudētākajiem biotopiem Eiropā, 2180 Mežainas piejūras kāpas un 2120 Priekškāpas.

Jurasleju plavas 6778 13. februārī Novadpētniecības muzejā tika organizēta sanāksme, kur tikās Nodibinājuma “Latvijas Dabas fonds” (LDF) un Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti ar Carnikavas novada pašvaldības pārstāvjiem, Jūrasleju pļavu zemes īpašniekiem un citiem novada iedzīvotājiem, interesentiem. Sanāksmes mērķis – tiekoties ar zemes īpašniekiem pārrunāt jautājumus par Jūrasleju pļavu aizsardzību un apsaimniekošanu, kā arī informēt par LDF ierosinājumu Jūrasleju pļavas iekļaut dabas parka “Piejūra” teritorijā.

Sanāksme bija plaši apmeklēta, aktīvi tika diskutēts par Jūrasleju pļavu potenciālo attīstību. Kā balansēt dabas aizsardzības un tūrisma intereses? Kā respektēt un ņemt vērā zemes īpašnieku ieceres attiecībā uz sev piederošiem īpašumiem? Vai Jūrasleju pļavu iekļaušana dabas parkā “Piejūra” būs ieguvums zemju īpašniekiem, kā uz viņiem attieksies dabas parka ierobežojumi? Kā notiek teritorijas iekļaušana aizsargājamā teritorijā un kādus fondus iespējams izmantot bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanai un apsaimniekošanai? 

Uzsaukums

Šobrīd Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā, projekta LIFE CoHaBit ietvaros, tiek izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas parkam “Piejūra”, kas no abām pusēm iekļauj Jūrasleju pļavas. Plānu izstrādā Latvijas dabas fonds.

Daļa no zemēm atrodas privātīpašumā, bet daļa pieder Carnikavas novada pašvaldībai. Sapulcē vēlēsimies noskaidrot zemes īpašnieku redzējumu. Papildus tam vēlamies dzirdēt pašvaldības iedzīvotāju viedokli attiecībā uz pašvaldībai piederošajiem zemes īpašumiem par Jūrasleju pļavu attīstību un meklēt optimālu risinājumu teritorijas nākotnei.

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2019 Nature Park "Piejūra"