• sl2
  • sl6
  • sl3
  • sl4
  • sl8

Aktivitātes un rezultāti

A. SAGATAVOŠANĀS AKTIVITĀTES    AKTIVITĀTES STATUSS
             A1 Dabas aizsardzības plāna izstrādes - sugu un biotopu inventarizācija
procesa
Turpinās
            A2 Esošo metožu un prakšu biotopu un sugu saglabāšanai, aizsardzībai un apsaimniekošanai izvērtējums  padarits Pabeigts
            A3 Ietekmes uz vidi  un tehnisko projektu izstrāde  procesa Turpinās
       
C. IEVIEŠANAS AKTIVITĀTES     
            C1 Svešzemju augu sugu ierobežošana  procesa Turpinās
            C2 Pasākumi pret krastu eroziju Mangaļos  procesa Turpinās
            C3 Piekrastes lagūnu saglabāšana un atjaunošana Daugavgrīvā  procesa Turpinās
            C4 Boreālo Baltijas piekrastes pļavu saglabāsanas un atjaunošanas pasākumi Vakarbuļļos  procesa Turpinās
            C5 Piekrastes kāpu biotopu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi Mangaļos  procesa Turpinās
            C6 Piekrastes kāpu biotopu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi Garciemā  procesa Turpinās
            C7 Piekrastes kāpu biotopu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi Carnikavā  procesa Turpinās
            C8 Piekrastes kāpu biotopu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi Lilastē  procesa Turpinās
       
D. PROJEKTA AKTIVITĀŠU IETEKMES MONITORINGS    
            D1 Projekta aktivitāšu ietekmes monitorings uz biotopu saglabāšanas statusu  procesa Turpinās
            D2 Projekta sociālekonomiskās ietekmes monitorings  procesa Turpinās
       
E. KOMUNIKĀCIJAS AKTIVITĀTES     
            E1 Interaktīvās platformas un informatīvie stendi  procesa Turpinās
            E2 Pasākumi sabiedrības izglītošanai un informācijas izplatīšanai  procesa Turpinās
            E3  Publicitāte, iesaistīšana, pieredzes pārnešana un tīklošanās  procesa Turpinās
       
F. PROJEKTA VADĪBA     
           F1 Projekta vadība  procesa Turpinās
            F2 Progresa monitorings un kvalitātes kontrole  procesa Turpinās
            F3 After-Life plāns  icon Nav uzsākts
© 2019 Nature Park "Piejūra"