• sl4
  • sl8
  • sl3
  • sl2
  • sl6

Boreālo Baltijas piekrastes pļavu saglabāsanas un atjaunošanas pasākumi Vakarbuļļos

Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto lagūnu atjaunošanu un apsaimniekošanu Daugavgrīvā projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros

Lagūnu atjaunošanu un apsaimniekošanu Daugavgrīvā dabas parkā "Piejūra" novērtējuma ziņojums - gūtās atziņas un ieteikumi

© 2019 Nature Park "Piejūra"