• sl6
  • sl4
  • sl2
  • sl3
  • sl8

Piekrastes kāpu biotopu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi Mangaļos

Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto piekrastes biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu Mangaļos
projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros

Piekrastes biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu Mangaļos dabas parkā "Piejūra" novērtējuma ziņojums - gūtās atziņas un ieteikumi

© 2021 Nature Park "Piejūra"