• sl6
  • sl2
  • sl3
  • sl4
  • sl8

Piekrastes kāpu biotopu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi Lilastē

Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto piekrastes biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu Lilastē projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros

Novērtējuma ziņojums par īstenotajām piekrastes biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanas aktivitātēm Lilastē dabas parkā "Piejūra", gūtās atziņas un ieteikumi

© 2019 Nature Park "Piejūra"