• sl3
  • sl4
  • sl2
  • sl8
  • sl6

Projekta aktivitāšu ietekmes monitorings par biotopu saglabāšanas statusu

Projekta darbību ietekmes monitoringa vadlīnijas 2017. - 2020. gadam

1. Monitoringa darba plānojums un laika grafiks

2. Paredzētās darbības vietas un ietekmes teritorijas. Kartogrāfiskais materiāls:

C1 rīcības darbības vietas: 

Rīga, Vakarbuļli

Rīga, Rītabuļļi 

Rīga, Daugavgrīva

Carnikavas novads, Carnikava pie Gaujas ietekas Rīgas līcī

Carnikavas novads, Garciems

Carnikavas novads, Garupe

C2 rīcības darbības vietas: 

Piekrastes kāpu eroziju mazinošie pasākumi Mangaļos

C3 rīcības darbības vietas: 

Lagūnas atjaunošana Daugavgrīvā

C4  rīcības darbības vietas:

Piejūras zālāju atjaunošana Vakarbuļlos

C5 rīcības darbības vietas:

Priekškāpu, pelēko un mežaino kāpu atjaunošana Mangaļos

C6 rīcības darbības vietas Carnikavas novadā, Garciemā:

Piekrastes kāpu eroziju mazinošie pasākumi pie Eimuru kanāla

Aluviālo mežu atjaunošana pie LangasAluviālo mežu atjaunošana pie Langas

Mežaino kāpu atjaunošana

Mežaino kāpu atjaunošana KalngalēMežaino kāpu atjaunošana Kalngalē

C7 rīcības darbības vietas Carnikavas novadā, Carnikavā:

Piekrastes kāpu eroziju mazinošo pasākumi

Pelēko kāpu atjaunošana

Mežaino piejūras kāpu atjaunošana

Palieņu zālāja atjaunošana pie Gaujas ietekas Rīgas līcīPalieņu zālāja atjaunošana pie Gaujas ietekas Rīgas līcī

C8 rīcības darbības vietas, Carnikavas novada Lilastē

Piekrastes kāpu eroziju mazinošie pasākumi

Pelēko kāpu atjaunošana

Mežaino piejūras kāpu atjaunošana

Purvaino mežu atjaunošana

3. Putnu (projekta mērķsugu) uzskaites un plānotais monitorings 2018.-2020. gadam.

4. Citzemju invazīvo sugu novērtēšanas lauka datu forma.

5. Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas indikatoru apraksti un datu lapu piemēri:

Indikatora “Kukaiņu-apputeksnētāju daudzveidība un sastopamība” datu lapas piemērs
Indikatora “Ārstniecības augi” datu lapas piemērs
Indikatora “Augu sugu skaits” datu lapas piemērs
Indikatora “Īpaši aizsargājamo putnu sugu skaits” datu lapas piemērs
Indikatora “Sanešu apjoms mūsdienu eolās akumulācijas reljefā - embrionālajā kāpā un priekškāpā kopā” datu lapas piemērs
Indikatora “Putnu vērošanas iespējas” datu lapas piemērs

Sākotnējais (ex-ante) monitoringa ziņojums

Noslēguma (ex-post) monitoringa ziņojums

© 2021 Nature Park "Piejūra"