• sl2
  • sl6
  • sl3
  • sl4
  • sl8

Publicitāte, iesaistīšana, pieredzes pārnešana un tīklošanās

Prezentācijas no semināriem un konferencēm:

LU 77. Starptautiskajā zinātniskā konference. Stenda referāts Kāpu apsaimniekošana un pārvaldība piekrastes ilgtspējīgai attīstībai dabas parkā “Piejūra”

LU 77. Starptautiskajā zinātniskā konference. Stenda referāts “Krasta nogāzes virsūdens daļas izmaiņas dabas parkā “Piejūra” 1990-2018”

Semināru apmācību materiāli dabas parka “Piejūra” gidiem un kopienu aktīvistiem:

Apkopots ziņojums par pieredzes apmaiņas vizītēm

Posteris par LIFE CoHaBit projekta biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas aktivitātēm

Noslēguma konferences ziņojums

Starptautiskā konference par piekrastes biotopu aizsardzību dabas parkā “Piejūra”

Konferences dienas kārtība (lejupielādējama)

 

   FINAL agenda LIFE CoHaBit konference page 001FINAL agenda LIFE CoHaBit konference page 002FINAL agenda LIFE CoHaBit konference page 003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCES TĒŽU KRĀJUMS ANGĻU VALODĀ (lejupielādējams)

KONFERENCES TIEŠSAISTES VIDEO IERAKSTS ANGĻU VALODĀ (online)

 

KONFERENCES POSTERI

(lai apskatītu posteri - spiest uz postera nosaukuma)

 

 

KONFERENCES PREZENTĀCIJAS
(lai lejupielādētu prezentāciju - spiest uz prezentācijas nosaukuma)

 

1st session – Management of coastal habitats and species for the conservation of natural diversity

 

2nd session – Management of coastal habitats and species and preservation and restoration of lagoon and natural / semi-natural grassland habitats in Europe

 

3nd session – ) Public information and involvement in nature diversity conservation measures

 

Noslēguma ziņojums par projektā īstenotajām publicitātes, pieredzes pārnešanas un tīklošanās aktivitātēm

© 2023 Nature Park "Piejūra"