• sl3
  • sl6
  • sl2
  • sl8
  • sl4

Publicitāte, iesaistīšana, pieredzes pārnešana un tīklošanās

Prezentācijas no semināriem un konferencēm

LU 77. Starptautiskajā zinātniskā konference. Stenda referāts Kāpu apsaimniekošana un pārvaldība piekrastes ilgtspējīgai attīstībai dabas parkā “Piejūra”

LU 77. Starptautiskajā zinātniskā konference. Stenda referāts “Krasta nogāzes virsūdens daļas izmaiņas dabas parkā “Piejūra” 1990-2018”

Semināru apmācību materiāli dabas parka “Piejūra” gidiem un kopienu aktīvistiem

Apkopots ziņojums par pieredzes apmaiņas vizītēm

Posteris par LIFE CoHaBit projekta biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas aktivitātēm

Noslēguma konferences ziņojums

Noslēguma ziņojums par projektā īstenotajām publicitātes, pieredzes pārnešanas un tīklošanās aktivitātēm

© 2019 Nature Park "Piejūra"