• sl6
  • sl2
  • sl3
  • sl4
  • sl8

Par projektu

Par projektu

Par projektu – Mērķis, Uzdevumi, aktivitātes

LIFE  programmas "LIFE daba un bioloģiskā daudzveidība" projekts LIFE15 NAT/LV/000900 "Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta)"


Projekta saīsinājums

LIFE CoHaBit

Joma

piekrastes biotopu un sugu aizsardzība un apsaimniekošana, dabas aizsardzības plāna izstrāde, biotopu inventarizācija, invazīvo sugu ierobežošana, sabiedrības informēšana.  

Īstenošanas vieta


Dabas parks “Piejūra”

Norises laiks

2016. gada 1. septembris - 2021. gada 31. marts

Projektu līdzfinansē


Eiropas Savienības (ES) programma LIFE un Latvijas vides aizsardzības fonds


Kopējais budžets

970 067 EUR

ES līdzfinansējums

582 041 EUR

LVAF un projekta partneru līdzfinansējums

126 330 EUR


Projekta rezultātā tiks atjaunināts un apstiprināts Dabas parka "Piejūra"  dabas aizsardzības plāns, kas iekļaus a) jaunu biotopu un sugu inventarizācijas datus, b) aktuālo un attiecināmo informāciju par normatīvajiem regulējumiem, c) apmeklētāju plūsmas un menedžmenta plānu visai parka teritorijai.  

Tiks ieviesti ES savienības nozīmes piekrastes biotopu un sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi dabas parka “Piejūra” teritorijā izvēlētajās demonstrācijas vietās. Tiks ierobežotas invazīvo svešzemju sugu izplatība dabas parka piekrastes teritorijās.

Projektā plānota mērķtiecīga sabiedrības informēšana un publicitātes aktivitāšu īstenošana par biotopu aizsardzību, saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu izvelētajām mērķa grupām.

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2023 Nature Park "Piejūra"