• sl4
  • sl2
  • sl8
  • sl3
  • sl6

Teritorija

Teritorija

Projektā LIFE15 NAT/LV/000900 "Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta)"  mērķa teritorija ir dabas parks “Piejūra”, kas ir NATURA 2000 vieta (kods LV0301700) , līdz ar to biotopu aizsardzības pasākumi ir attiecināmi uz visu dabas parka teritoriju.

Pašreiz dabas parka teritorija plešas no Vakarbuļļiem līdz Inčupei, trīs pašvaldību administratīvo teritoriju robežās – Rīga, Carnikava, Saulkrasti. Šajās teritorijās pasākumi tiek vērsti galvenokārt uz jūras piekrastes kāpu biotopu t.sk mežainu piejūras kāpu, vai dabisku boreālo mežu, priekškāpu, embrionālo kāpu, palienu zālāju un piejūras zālāju aizsardzību.

Dabas parka “Piejūra” teritorija (zilā līnija).

Dabas parks Piejura zilalinija

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2019 Nature Park "Piejūra"