• sl2
 • sl4
 • sl6
 • sl8
 • sl3

Mērķi un uzdevumi

CARNIKAVA 1

Projekta vadītāja:

Vides speciāliste:

Gundega Ulme

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālr.: +371 29186460

Linda Ose

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālr.: +371 22028356

RDPAD 1

Projekta vadītāja:

Laura Veinberga

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālr.: +371 26709432

BALTIJAS KRASTI 1

Projekta vadītāja:

Agnese Jeņina

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālr.: +371 28614007

 DAP  Projekta vadītāja  

Inga Hoņavko

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālr.: +371 28307129

19987564 1416493348464155 1702987873 nLai saudzētu dabas parka “Piejūra” vērtības, Carnikavas novadā tiek īstenots projekts, kura mērķis ir uzlabot piekrastes biotopu kvalitāti, izvēloties piemērotas to apsaimniekošanas metodes.

Atjaunojot dabas aizsardzības plānu, un mērķtiecīgi īstenojot praktiskus kāpu un mežu biotopu apsaimniekošanas pasākumus, būs iespējams regulēt antropogēno (cilvēka radīto) noslodzi parkā un plānot infrastruktūru, nekaitējot dabas parka vērtībām.

 “Piejūras” dabas parka (Natura 2000 vieta) teritorijā šobrīd konstatēti 20 Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi, no kuriem desmit ir prioritāri – piemēram, embrionālās kāpas, priekškāpas, piejūras zālāji, ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas.

Boreālā reģiona piekrastes biotopi un tos apdzīvojošās sugas ir nozīmīgi Eiropas mērogā,

Par projektu – Mērķis, Uzdevumi, aktivitātes

LIFE  programmas "LIFE daba un bioloģiskā daudzveidība" projekts LIFE15 NAT/LV/000900 "Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta)"


Projekta saīsinājums

LIFE CoHaBit

Joma

piekrastes biotopu un sugu aizsardzība un apsaimniekošana, dabas aizsardzības plāna izstrāde, biotopu inventarizācija, invazīvo sugu ierobežošana, sabiedrības informēšana.  

Īstenošanas vieta


Dabas parks “Piejūra”

Norises laiks

2016. gada 1. septembris - 2021. gada 31. marts

Projektu līdzfinansē


Eiropas Savienības (ES) programma LIFE un Latvijas vides aizsardzības fonds


Kopējais budžets

970 067 EUR

ES līdzfinansējums

582 041 EUR

LVAF un projekta partneru līdzfinansējums

126 330 EUR


Projekta rezultātā tiks atjaunināts un apstiprināts Dabas parka "Piejūra"  dabas aizsardzības plāns, kas iekļaus a) jaunu biotopu un sugu inventarizācijas datus, b) aktuālo un attiecināmo informāciju par normatīvajiem regulējumiem, c) apmeklētāju plūsmas un menedžmenta plānu visai parka teritorijai.  

Tiks ieviesti ES savienības nozīmes piekrastes biotopu un sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi dabas parka “Piejūra” teritorijā izvēlētajās demonstrācijas vietās. Tiks ierobežotas invazīvo svešzemju sugu izplatība dabas parka piekrastes teritorijās.

Projektā plānota mērķtiecīga sabiedrības informēšana un publicitātes aktivitāšu īstenošana par biotopu aizsardzību, saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu izvelētajām mērķa grupām.

Projektā LIFE15 NAT/LV/000900 "Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta)"  mērķa teritorija ir dabas parks “Piejūra”, kas ir NATURA 2000 vieta (kods LV0301700) , līdz ar to biotopu aizsardzības pasākumi ir attiecināmi uz visu dabas parka teritoriju.

Pašreiz dabas parka teritorija plešas no Vakarbuļļiem līdz Inčupei, trīs pašvaldību administratīvo teritoriju robežās – Rīga, Carnikava, Saulkrasti. Šajās teritorijās pasākumi tiek vērsti galvenokārt uz jūras piekrastes kāpu biotopu t.sk mežainu piejūras kāpu, vai dabisku boreālo mežu, priekškāpu, embrionālo kāpu, palienu zālāju un piejūras zālāju aizsardzību.

Dabas parka “Piejūra” teritorija (zilā līnija).

Dabas parks Piejura zilalinija

LIFE  programmas "LIFE daba un bioloģiskā daudzveidība" projekts LIFE15 NAT/LV/000900 "Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta)"


Lai sasniegtu mērķus, tiks veiktas šādas darbības un pasākumi:

 1. Atbilstoši LR likumdošanas prasībām un ievērojot labāko praksi (ņemot vērā vēsturiskos datus, jaunākās inventarizācijas datus, un jaunākās pieejamās zināšanas un pieredzi par biotopu atjaunošanu un piekrastes biotopu apsaimniekošanu) tiks aktualizēts Dabas aizsardzības plāns “Piejūra”.  

 2. Tiks izmantotas dažādas (atbilstošas) ​​metodes, tostarp plānojot un īstenojot maza mēroga apmeklētāju infrastruktūru, lai samazinātu antropogēno ietekmi uz zemes  veģetācijas procesiem, un pasargājot no aizsargājamo piekrastes biotopu kvalitātes pasliktināšanās un biotopu fragmentācijas.

 3. Tiks samazināta krasta erozija piekrastes zonās - Mangaļi (Rīga) un Garciemā (Carnikava), piemērojot tikai videi draudzīgus risinājumus;

 4. Darbības veiktas, lai aizsargātu ES nozīmes prioritāri aizsargājamos biotopus: 1150 * Piekrastes lagūnas un 1630 * Baltijas boreālas piekrastes pļavas, augu sugas: Angelica palustris, Dianthus arearius ssp. arenarius, un putnu sugas: Philomachus pugnax, Calidris alpina schinzii, un Crex crex  Mangaļu un Vakarbuļļu teritorijās.

 5. Projekta īstenošanā tiks iesaistīti dabas aizsardzības speciālisti no dažādām  institūcijām (ārējās ekspertīzes veidā), lai nodrošinātu atbilstīgu metožu piemērošanu demonstrācijas vietās. Īstenojot pasākumus kāpu aizsardzībai pret eroziju, invazīvo sugu apkarošanai un citiem projekta laikā īstenotiem pasākumiem, tiks nodrošināta uzraudzības sistēma

 6. Projekta laikā tiks apkopoti dažādi informācijas avoti (attiecīgo biotopu vēsturiskie, sugu monitoringa un uzskaites dati, ka arī  jaunu biotopu un sugu inventarizācijas dati) lai nodrošinātu pienācīgu novērtējumu ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem.  Prioritārie ir biotopi, kas atrodas dabas parkā "Piejūra" kopumā un jo īpaši konkrētās parka vietās (galvenokārt, saistībā ar  aizsargājamām vietām vietām);

 7. Dažādi semināri un sanāksmes, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni un vizuālās informācijas izplatīšana (tostarp izmantojot interaktīvus rīkus interneta vietnēs un vizuālus produktus) tiks izmantota, lai nodrošinātu projekta publicitātes un ieinteresēto personu informētības paaugstināšanos.

Parka apmeklētājiem

Life Banner

Notikumu kalendārs

Projektu līdzfinansē

LIFE 1
Latvijas vides aizsardzibas fonda administracija 200
NATURA 1

 

Partneri

DAP
RDPAD 1
CARNIKAVA 1
BALTIJAS KRASTI 1
 
© 2021 Nature Park "Piejūra"